En guide till mobilteknik

Mobilteknologi Definition Mobil teknik består av vilken tvåvägsdatorenhet som helst som är avsedd för bärbar användning, såväl som de kommunikationsnätverk som ansluter dessa enheter. VAD ÄR MOBILTEKNIK? Mobilteknik är en … Read more

Mobil teknik för företag

Små företag trivs med att vara smidiga och öppna för förändring. Detta inkluderar möjligheten att hålla kontakten, arbeta från vilken plats som helst och hålla anställda produktiva när de är … Read more

Ny hörapparatteknik

Hörapparattekniken har förbättrats mycket under de senaste decennierna, men i sin kärna har hörapparater alltid designats med fyra grundläggande delar: en mikrofon, en processor, en mottagare och en strömkälla. Mikrofonen … Read more

teknikens historia

teknikens historia, utvecklingen över tid av systematiska tekniker för att göra och göra saker. Termen teknologi, en kombination av det grekiska technē, “konst, hantverk”, med logotyper, “ord, tal”, betydde i … Read more